Proiecte BT Club

DEZVOLTARE PERSONALA IN MANAGEMENT SI COMPETIVITATE

“Competente manageriale in poli de crestere si dezvoltare si antreprenoriat de viitor in poli de competitivitate” – proiect finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Cererea de propuneri de proiecte nr. 92 - Fii intreprinzator, contract POSDRU/92/3.1/S/62527, implementat in perioada 1 septembrie 2011 – 31 august 2014, in parteneriat cu TMI Consulting, GEA Consulting si Go Plan.

ANTREPRENOR PENTRU VIITOR

“Antreprenor pentru viitor” a fost un proiect finantat de Uniunea Europeana, implementat in perioada iunie 2010 - noiembrie 2012, care a urmarit cresterea competentelor antreprenorilor romani aflati in dificultate. Proiectul a pornit de la nevoile reale ale antreprenorilor si a tinut cont de specificul mediului economic romanesc de la momentul respectiv.